MTA maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus tuletab meelde, et MTA võib tagasiulatuvalt kuni kolm aastat nõuda deklaratsiooni parandamist või määrata otsusega maksu tasumist. Näiteks oli 2022. aasta kohta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 2. mail 2023, seega saab maksu summat määrata kuni 2. maini 2026. Kui maksumaksja on teadlikult vältinud maksude tasumist, siis on eeltoodut võimalik teha kuni viis aastat – seega 2022. aasta eest tasumata maksu saab eraisikult välja nõuda kuni 2. maini 2028.

„Hoiame eraisikute maksukäitumisel pidevalt silma peal ning teeme selle üle regulaarset järelevalvet. Kontrolli võib isik sattuda nii isikupõhiste riskide kui ka meile saabunud vihjete alusel. Rikkumise korral tuleb andmed deklaratsioonil parandada ning kõik maksud tasuda,“ lisas ta.

Kinnisvara müügi puhul deklareeritakse ja tasutakse tulumaks üksnes kasumi pealt ja seda nii kinnisasja müümisel kui ka vahetamisel. Inimese jaoks on üldjuhul tuludeklaratsioonil vastav tabel Maa-ameti andmetel ka eeltäidetud, kuid inimesel on kohustus veenduda, et eeltäidetud andmed on õiged. Vajadusel tuleb andmeid täiendada ning märkida soetamismaksumus ja müügiga seotud kulud. Kui tegemist on kinnisvaraga, mille müügile kohaldub maksuvabastus (näiteks elukoha müügi maksuvabastus), siis tehingut deklareerima ei pea.

2022. aastal oli eeltäidetud rohkem kui 1600 kinnisvara tehingut, millest umbes 500 deklareerimise osas on Maksu- ja Tolliameti audiitoritel tekkinud täiendavaid küsimusi, märganud, et andmed ei ole omavahel kooskõlas või on deklaratsioon sootuks esitamata.

Samuti saadab MTA meeldetuletuse füüsilisest isikust metsaomanikele, kes metsateatiste andmete kohaselt on 2022. aastal müünud kasvava metsa raieõigust või raiutud metsamaterjali, kuid ei ole tuludeklaratsiooni esitanud või raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu kas üldse või korrektselt deklareerinud.