Finantsinspektsioon tuvastas, et Tuleva Fondid avalikustas ajavahemikul 20.–31.07.2023 finantsteenuste reklaamid, mis ei vastanud kõikidele reklaamiseaduses ja investeerimisfondide seaduses sätestatud nõuetele.

Reklaamid ei sisaldanud üleskutset tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Lisaks ei olnud osadel reklaamidel kohustuslikku märget selle kohta, kus on võimalik tutvuda fondi pakkumiseks koostatud prospekti ja põhiteabega. Ettevõte avalikustas ka selliseid reklaame, mis andsid näilise tagatise fondi tulususe kohta või mis olid eksitavad.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul on reklaam vajalik selleks, et vaba konkurents saaks õitseda. Et ka tarbijad oleksid samal ajal kaitstud, on äridele kehtestatud ühetaolised mängureeglid – reklaamiseadused ja muud info avaldamise nõuded.

„Kuna pensionifondid on ühiskonnale olulised finantstooted, siis peab fondivalitsejate asjaajamine olema eriti korrektne. Minetused fondide tegevusest teavitamisel ei tohi kasvada minetusteks pensionäride rahadega tegutsemisel. Finantsinspektsioon reageerib seetõttu teravalt avalikele rikkumistele pensionifondide valdkonnas. Antud juhul tegi finantsinspektsioon Tuleva Fondidele trahvi teabe avalikustamise nõuete rikkumise eest,“ selgitas trahviotsuse tagamaid Kessler.

Finantsinspektsioon trahvis Tuleva Fondid AS-i IFS § 482 lõike 2 alusel ühe rahatrahviga 100 000 euro suuruses. Finantsinspektsioon võib väärteoasjas lahendi avalikustada juhul, kui see on vajalik investorite ja finantsjärelevalve alla kuuluvate ettevõtete klientide kaitseks. Tuleva Fondidel on õigus otsus vaidlustada 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast.

Tõnu Pekk: etteheited on olulised ja vajavad tähelepanu

Trahv puudutab Tuleva Fondide juhi Tõnu Peki sõnul Facebookis jooksnud mõningaid reklaame, kus olid peamiselt sõnumid „säilita oma pensionivara tootlus“ ja „ainsana aus statistika“. Sealt leiti tehnilisi puudujääke ehk lühikest aega ei olnud reklaamil kirjas kohustuslikke teavitusi „tutvu finantsteenuse tingimustega ja vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga“ ning samuti puudus osadel reklaamidel märge selle kohta, kus on võimalik tutvuda fondi dokumentidega.

Finantsinspektsioon leidis Peki sõnul, et reklaamist võis jääda mulje, et Tuleva fondides on tootlus garanteeritud ning tehtud võrdlused teiste fondivalitsejatega olid eksitavad.

„Kui oli reklaam ja seal oli puudulik teavitus,siis siin ei ole millegagi vaielda,“ ütles Pekk. Kuid ta ei arva, et Tuleva lubas reklaamiga garanteeritud tootlust või eksitas võrdlusega, mis on hinnangud. „Aga jällegi, finantsinspektsioonil on kindlasti olulised argumendid, millega me tutvume ja neid hindame,“ märkis Pekk, kes ei osanud veel öelda, kas otsus on plaanis vaidlustada.

100 000 eurot on Peki sõnul oluline summa ning tehtud etteheited on olulised ja vajavad tähelepanu. Trahv ei mõjuta Tuleva pensionifonde, vaid on lisakulu Tuleva fondivalitsejale, kirjutas Pekk Tuleva blogis.

„Meie tugevus on lihtsus ja läbipaistvus. Tänu sellele on tänaseks enam kui 69 000 inimest leidnud tee Tulevani ja alustanud meiega koos kogumist. Teame, et meie tegevus on kõrgendatud tähelepanu all, sest tegutseme kõigi silme all. Oma tegevuses peame tihti murdma väljakujunenud tavasid, mis on sageli mugavamad finantssektorile kui kogujale. Alati ei ole see lihtne ja valutu protsess, aga oleme siin Finantsinspektsioonile ning seadusandjale partneriks,“ lisas Pekk blogis.