E-residentsuse programmi tegevjuhi Liina Vahtrase sõnul on e-residentsus andnud tõuke Eesti teenusmajanduse kasvule ja platvormiga liitunud teenusepakkujad kasvavad koos programmi ning e-residentide ettevõtetega. „Soov luua Eestis firma on e-residentsuse taotlemisel peamine ajend ja alustavad ettevõtjad vajavad tuge. Paljud e-residentide ettevõtted on kiires kasvufaasis, mis tähendab suurenevat nõudlust erinevate teenuste järele. Äri käivitamiseks ja kasvatamiseks ostetakse kohalikelt ettevõtetelt enim ettevõtte asutamise, virtuaalkontori ja raamatupidamise teenuseid, samuti juriidilist ning maksualast nõustamist,“ märkis Vahtras.

Ta lisas, et e-residentsus on avanud Eesti ettevõtetele täiesti uue turu. E-residentidele vajalikke teenuseid pakkuvad Eesti ettevõtted loovad Vahtrase sõnul aina uusi töökohti ning panustavad majandusse. „Tihenev konkurents nende ettevõtete vahel on edasiviiv jõud, mis aitab murda riigipiiridest välja ja paigutab Eesti äriteenindussektori maailmakaardile,“ ütles Vahtras.

E-residendid usaldavad Eesti riiki

E-Residency Marketplace koondab täna enam kui 140 programmiga koostööd tegevat rahvusvahelist ja Eesti teenusepakkujat. Uuringusse kaasatud 70 e-residentsuse turuplatsil esindatud Eestis registreeritud ettevõtte (v.a finantsteenuse pakkujad) kogukäive oli 2022. aastal 11,4 miljonit eurot, mida on ligi 20% enam kui 2021. aastal, mil valmis esimene võrreldava valimiga uuring. E-residentide teenindamine moodustab uuringu kohaselt aina rohkemate turuplatsil tegutsevate teenusepakkujate jaoks üle poole kogu äritegevusest, ulatudes sageli 80–90 protsendini.

2018. aastal e-residentsuse turuplatsiga liitunud e-Residency Hub teenindab täna 120 erineva riigi kliente. Ettevõtte juhatuse liige Martin Lään rõhutas, et e-residendid usaldavad oma Eesti firmat asutades nii Eesti riiki kui ka siinseid koostööpartnereid ja seda usaldust tuleb kvaliteetset teenust pakkudes õigustada. „E-residentide äride kaleidoskoop on üha kirjum ja prognoosin trendi jätkumist. See tähendab, et nii konkreetse teenuse osutamine, seadusandlus kui ka järelevalve peavad kiirete muutustega ühte sammu käima ja pidevalt arenema. Töötamine erinevatest kultuuriruumidest pärit klientidega toob kaasa nii väljakutseid kui avastamisrõõmu, kuid Eesti teenusmajandusel tervikuna on sellest tohutult õppida,“ ütles Lään.

Ta lisas, et väga oluline on ka uue oskusteabe nüanss. E-residentide firmad on mitmekesised ja rahvusvahelised ning nende teenindamine seetõttu tohutult arendav. „Vabakutselisus on globaalne megatrend ja usun, et äri tegemist hõlbustavate ning toetavate teenuste pakkumine turvalises ja hästi reguleeritud valdkonnas on üks niššidest, kus Eesti saab pakkuda maailmatasemel kvaliteeti,“ ütles Lään.

Teadlikkus on ajaga tuntavalt kasvanud

Samuti e-residentsuse turuplatsi liikme 1Office tegevjuht Ragnar Everest tõi välja, et Eesti ettevõtted on õppinud aastatega e-residentide ja nende firmade vajadusi hästi tundma. „Oleme õppinud, et hoolimata suurest tehnika ja automatiseerimise revolutsioonist äriteenindussektori valdkonnas ei tohi kunagi kaotada personaalsust ning inimlikkust. Iga äri on omanäoline ja tihti vajatakse mingist aspektist ikkagi rätseplahendust,“ ütles ta.

Everest märkis, et e-residentide teadlikkus on ajas tuntavalt kasvanud ja potentsiaalsed kliendid ning äriga alustajad küsivad üha sisukamaid küsimusi ja nende plaanid on paremini läbimõeldud. 1Office tiimile on tegutsemine e-residentsuse turuplatsil olnud oluline hüppelaud. „Sellel on küljes justkui riiklik kvaliteedi- ja turvatempel, mis süstib potentsiaalsetesse klientidesse usaldust. See omakorda annab kinnitust Eesti turvalisest ärikeskkonnast tervikuna,“ ütles Everest.

E-residentsuse programm loodi 2014. aasta lõpus eesmärgiga pakkuda välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele. Läbi aegade on e-residendiks saanud üle 109 600 inimese (v.a tühistatud staatus), praegu kehtivaid 5-aastase kasutusajaga e-residendi digi-ID kaarte on käibel enam kui 60 500. E-residendid on asutanud ja kaasasutanud üle 29 000 Eesti ettevõtte ehk ligikaudu iga viienda uue Eesti ettevõtte aastas.

E-residentsuse programmi senine otsene majanduslik kogumõju Eesti riigile (tööjõu- ja dividendimaksud ning riigilõivud) on olnud 203 miljonit eurot. Lisaks tõuseb riigile programmist kaudne tulu, mis tuleneb Eesti mainekasust ning e-residente teenindavate Eesti ettevõtete kasvust ja investeeringutest.