Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on tähtajalise töölepingu korral panga jaoks oluline aru saada, kas laenusoovijal on võimalusi samaväärse sissetuleku jätkumiseks pärast tähtajalise töölepingu lõppu. „Üks näitaja on see, kui laenusoovijal on olnud ka varasemalt sarnane töötamise vorm ja see on taganud regulaarse sissetuleku,“ lisas Pärgma.

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebase sõnul taotleb enamik kliente kodulaenu tähtajatu töölepinguga, kuid sellegipoolest on ameteid, kus tähtajaline tööleping on levinud praktika. „Kui tegemist on valdkonnaga, kus töölepingu pikendamata jätmise risk on väike, siis oleme valmis taotlejale laenu andma. Näiteks hindame riski väiksemaks arstide, õpetajate, IT-sektori töötajate ja sõjaväeteenistuses töötavate inimeste puhul,“ märkis Luminori esindaja. Sellisel juhul on aga eelduseks, et taotlejal oleks vastava valdkonna haridus ning töölepingut vähemalt korra pikendatud. „Seda, kas me soovime töölepingu kestvuse tõendamist või mitte, oleneb konkreetsest juhtumist,“ märkis Rebane.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova sõnul vaatleb pank iga kodulaenutaotlust kui tervikut. „See tähendab, et kodulaenu otsuse puhul ei saa kunagi määravaks üksnes töölepingu tüüp,“ märkis Ossipova. Ta märgib, et väga mitme ameti puhul on tähtajalised töölepingud tavaline praktika, näiteks on palju tähtajalisi töölepinguid arst-residentidel ja meremeestel. Samuti ei saa tähtajatu töölepinguga puhul kunagi kindel olla, millal tööandja või töövõtja selle lõpetada tahab. „Sellepärast peab Coop Pank töölepingu tüübist alati olulisemaks analüüsida laenutaotleja kompetentse laiemalt, et hinnata, milline on laenutaotleja üldine konkurentsivõime tööturul,“ tõi Ossipova välja.

Määravaks ei pruugi saada, kuid töötamise vormi kohta võidakse uurida

Swedbanki esindaja sõnul lähtutakse igasuguse finantskohustuse väljastamisel vastutustundliku laenamise põhimõtetest ning iga krediidiotsuse aluseks on kliendi sissetulekute ja kohustuste analüüs, maksevõime hindamine ning kliendi eelnev maksekäitumine. „Laenu väljastamisel võtame aluseks ainult regulaarse ja jätkusuutliku sissetuleku. Lisaks esitatud konto väljavõttel sissetulekute analüüsile suhtleb haldur ka laenusoovijaga ning siis võib jutuks tulla ka töötamise vorm,“ märkis Pärgma.

Luminori esindaja sõnul on enne laenuotsuse tegemist töösuhte kõrval oluline välja selgitada, kas pärast kõikide kohustuste mahaarvamist jääb laenuvõtjale ka puhver, mida keerulistes olukordades või raskematel aegadel kasutada. „Lisaks küsime klientidelt nende enda hinnangut, kui palju vaba raha jääb neil üle peale kõikide regulaarsete kohustuste tasumist. Soovime, et inimene oleks teadlik, millise kohustuse ta endale võtab ja vähendada laenu tagasimaksmisega hätta jäämise riski. See kehtib nii sissetuleku kui ka töösuhte kohta,“ märkis Rebane.