Admirals Group AS pikaajaline juhatuse esimees Sergei Bogatenkov teatas täna ettevõtte nõukogule soovist ettevõttest lahkuda. Tema viimaseks tööpäevaks Admirals Group AS juhatuse esimehe ja tegevjuhina on 29. veebruar 2024. Andreas Ioannou viimane tööpäev on 29. veebruar 2024.

Sergei Bogatenkov on ettevõtet juhtinud alates 2017. aastast. Tema juhtimisel on Admirals Group AS saavutanud ajaloo ärilised rekordtulemused 2022. aastal, ettevõte on strateegilise juhtimise tulemusena tõusnud valdkonna globaalsete liidrite hulka ning 2023. aasta lõpul kuulutati Admirals Eesti kõige konkurentsivõimeliseks finantsteeninduse ettevõtteks. Ühtlasi omistas Äripäev Admiralsile TOP2 Eesti ettevõtte tiitli.

Sergei Bogatenkovi sõnul soovib ta tööalaselt edasi liikuda, sest on visiooni ettevõtte arengust ellu viinud. „Kui alustasin tööd Admiralsis, olime üksnes kauplemisele keskendunud maaklerettevõte. Täna saan suure tänutundega rõõmu tunda, et Admiralsist on kujunenud edumeelne FinTech, mis on loonud enda ümber kogukonna ja omaette ökosüsteemi, olles usaldusväärne partner inimese teekonnal finantsilise kaasatuse ning - vabaduse poole. Admirals on Euroopa kvaliteediliider, hõivanud uusi turge ja kaasanud sadu tuhandeid inimesi kõikidel kontinentidel,“ sõnas Bogatenkov.

„Ma olen südamest tänulik kõikidele headele koostööpartneritele, oma fantastilisele tiimile Tšiilist Austraaliani, inimestele, ettevõtetele ja regulaatoritele, kes on mind isiklikult innustanud ja motivatsiooni andnud aina suuremalt unistada ning ära teha. Ma tänan kõiki, kes on mind juhina usaldanud ja aidanud ellu viia seda visiooni, millega seda teekonda alustasime. Oleme korda saatnud midagi väga suurt, mille üle tunnen suurt rõõmu,“ lisab ta

Andreas Ioannou on ettevõttes töötanud üle 6 aasta. „Olen pühendanud peaaegu 7 aastat organisatsioonile, kus minust sai dünaamilise, strateegilise ja tulevikku mõtleva meeskonna osa, tunnustades meie ja meie võtmeisikute potentsiaali tõusta valdkonna liidrite hulka. Meie ühist teekonda on iseloomustanud märkimisväärne edu. Olles täitnud endale seatud eesmärgi, mis innustas mind selle ettevõttega liituma, on minu arvates täna õige aeg liikuda uute ametialaste väljakutsete poole,“ ütles Andreas Ioannou.