Varem oli Ignitis võitnud ka Liivi 2 mereala oksjoni.

Liivi 1 mereala meretuulepargi arendamise enampakkumine algas 11. jaanuaril. Enampakkumisel osales kaks ettevõtet, üks Eestist ja teine Leedust. Tagatisraha tasusid UAB „Ignitis renewables projektai 6“ ja Sunly Wind OÜ.

Liivi 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Liivi 1 ala suurus on 77,7 km2 ning selle alghind oli 1 165 500 eurot. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Liivi 1 alal vahemikku 900–1220 MW.