Euroopa Liidus on kodulaenu keskmised intressimäärad väga erineva tasemega. Kui võrrelda 2023. aasta oktoobrikuu ja novembrikuu andmeid, on enamikes EL-i riikides intressimäärad tõusnud.

Eestis oli oktoobris keskmine kodulaenu intress 5,81%, novembris aga juba 5,86%. Detsembri ning jaanuari andmeid ei ole Euro Area Statistics statistikaportaal veel avaldanud. Eesti kõrged intressimäärad ei erine eriti Läti ja Leedu omadest, ka lõunanaabrite juures küündivad need 5,8%-ni. EL-i keskmine jääb aga 4,05% juurde.