Praktikas on ette tulnud olukordi, kus krüptoinvestorid ei ole enda hinnangul kasu saanud, kuid selle teadmise aluseks on suuresti olukord, kus ülevaade tehtud tehingutest ning arvestus nendelt teenitud tulude osas puudub. Seda liiki hinnangute põhjusteks on enamasti teadmatus maksustamise loogika ja regulatsiooni osas, soovimatus maksuarvestust koostada või ebaselge arusaam, millistelt tehingutelt peaks kasu arvestus aset leidma ja konkreetselt, milliste varade ja tuludega seotud tehingute osas tuleb maksuarvestust koostada.

Regulatsiooni mittetundmine aga ei vabasta kohustusest neid nõudeid täita ja oskamatus või soovimatus kasu arvestust koostada ning selle tulemusel maksukohustuse mittetäitmine toob investori lõpuks suure tõenäosusega maksuhalduri huviorbiiti.

Veelgi enam, selles olukorras tuleb siis juba arvestada lisaks maksusumma tasumisele ka intressiga 0,06% ööpäevas, mida tasumata maksusummalt alates kohustuse tekkimise päevast arvestatakse. Eeltoodust tulenevalt on nii maksuhalduri kui ka investori huvides vältida ebamugavaid olukordi, tarbetuid vaidlusi ning teadmatusest tekkivat maksu- või intressi tasumise kohustust.

Maksustamise loogika