Uued reeglid muudavad tooteinfo selgemaks ja usaldusväärsemaks. Muu hulgas keelatakse EL-is üldsõnaline rohereklaam stiilis „keskkonnasõbralik“, „looduslik“, „biolagunev“, „kliimaneutraalne“ ja „öko“, kui väite kohta ei ole tõendusmaterjali.

Samuti kehtestatakse reeglid kestlikkusmärgistele. Hetkel on Euroopa Liidus kasutusel liiga palju kvaliteedimärgiseid, mis põhinevad erinevatel kriteeriumidel ja pole võrreldavad. Seetõttu ei ole neist toodete loodussõbralikkuse hindamisel kuigi palju kasu. Uus direktiiv lubab EL-is edaspidi kasutada ainult ametlikel sertifitseerimissüsteemidel põhinevaid või avaliku sektori välja töötatud kestlikkusmärgiseid.

Lisaks keelatakse väited, et toode on keskkonnale kasulik(um) või kahjutu, kuna ettevõtja kasutab heitkoguste kompenseerimise süsteeme. Näiteks ei saa edaspidi lendamist reklaamida planeedile kasuliku või vähemalt kahjutuna ainult seetõttu, et kuskile on istutatud ohtralt metsa.

„See seadus mõjutab tuntavalt meie kõigi igapäevaelu. Edaspidi peavad ettevõtjad reklaamima oma tooteid läbipaistvalt, et inimesed teaksid, millised tooted on keskkonnasõbralikumad, vastupidavamad ja parandatavad. Ühtlasi ei tohi inimesi enam üldsõnaliste väidetega eksitada ega lubada, et näiteks plastpudeli tootmine on keskkonnale hea, sest kuskile on istutatud natuke metsa. Uued reeglid kaitsevad pikas plaanis meid kõiki!“ sõnas Euroopa Parlamendi raportöör Biljana Borzan.

Tooted peavad olema vastupidavamad

Direktiivi teine oluline eesmärk on ergutada tootjaid ja tarbijaid pöörama rohkem tähelepanu toodete vastupidavusele. Sel eesmärgil võetakse kasutusele uus märgis, mis tõstab positiivselt esile tooteid, millele tootja on andnud pikema garantii kui seadusega nõutud.

Uued reeglid keelavad ka eksitavad väited toodete vastupidavuse kohta. Näiteks ei tohi tootjad enam öelda, et pesumasin peab vastu 5000 pesukorda, kui see on saavutatav ainult ideaaltingimustes ning tavakasutuse juures võib eeldada ainult 3500 probleemivaba pesutsüklit. Samuti ei tohi tootjad edaspidi ärgitada inimesi vahetama toodete tarvikuid (näiteks printeritinti) varem, kui tingimata vaja, ega reklaamida tooteid parandatavana, kui need seda ei ole.