Täna sai Ärilehe lugeja kirja, et tema Telia TV mini paketi kuutasu tõuseb märtsis seniselt 7,11 eurolt 8 euroni. Sealjuures tõuseb ka salvestamise lisateenuse kuutasu seniselt 5,08 eurolt 7 euroni.

Telia selgitab, et muudatuste üheks ajendiks on viimastel aastatel toimunud väga kiire andmemahtude kasv erinevate ühendusteenuste (sh interneti- ja mobiiliteenused) kasutamisel ning selle trendi jätkumine lähiaastatel.

„Soovides vastata oma klientide kasvavatele vajadustele, kujundame tänavu ümber mitmete sideteenuste paketid, tõstame teenuste väärtust klientide jaoks ning ajakohastame ka osade teenuste hindu. Võtame kõigi nende uuenduste tegemisel muu hulgas arvesse klientide eelistusi, tänaseid tarbimistrende, oma teenuste tulevikukindlust, ettevõtte investeeringuid ning turu- ja majandusolukorda. See võimaldab meil ka edaspidi pakkuda klientidele suurimat lisaväärtust ja parima kvaliteediga teenuseid nii igapäevategevusteks, töötamiseks kui meelelahutuseks,“ lausus Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljand.

Ettevõtte üks prioriteete on katta 2024. aasta lõpuks 95% Eesti elanikkonnast kiire ja tänapäevase 5G leviga, et liikuda tulevikule muretumalt vastu. „Samal põhjusel sai Teliast läinud aasta lõpus esimene kohalik mobiilioperaator, kes sulges 3G võrgu – tänu sellele saavad meie kliendid kasutada Eesti moodsaimat mobiilivõrku, kus põhirõhk langeb uuemate 4G ja 5G tehnoloogiate kasutamisele,“ lisas Haljand.

Telia teenusportfelli uuendused hakkavad toimuma järk-järgult teenuste kaupa ning esimesed muudatused jõuavad klientideni märtsis.

Olulisemad muudatused teenuste lõikes

Mobiil

Klientide ootustele vastamiseks korrastab ja uuendab Telia osasid mobiilipakette ning viib nende pakettide kasutajad üle uutele, suurema mahuga pakettidele. Suurenevad vastavalt ka internetimahud, mida kliendid saavad kasutada Euroopa Liidu riikides reisides. Muudatusest on mõjutatud ka osade mobiilipakettide hind.

Interneti püsiühendus (Koduinternet)

Videosisu voogedastus, kaugtöö ja videokõned ning online-mängude mängimine on kasvatanud klientide nõudlust suuremate internetikiiruste järele. Sellest tulenevalt kaovad Koduinterneti teenuse puhul tooteportfellist mõned väiksema kiirusega koduinterneti ühendused ning nende kasutajad viiakse üle suurema kiirusega teenusele.

TV teenus

Telia üks eesmärk on pakkuda oma TV-teenuse klientidele eksklusiivset ja originaalset telesisu. Hea telesisu hankimine ja tootmine on aga muutunud viimastel aastatel kallimaks ning TV-teenuse sisendkulud on kasvanud. Selleks, et tagada ka edaspidi mitmekülgne sisu ning pidevalt arenev ja kvaliteetne teleteenus, muutuvad märtsis mõnede TV teenuste hinnad.