Sunly Eesti maajuht tunnistab, et riiklikud toetused või hinnapõrand ei ole täna meretuulealade arendamise eeltingimuseks. „Taastuvenergia tootmise toetamine peab lähtuma tehnoloogianeutraalsusest. Meretuule puhul on veel palju tööd riigil ära teha: seadusandlus ei ole veel lõpuni viimistletud, võrguga seotud küsimus on jätkuvalt üleval,“ tõi ta välja.