Sel aastal on platvormihalduritel esimest aastat kohustus koguda ja esitada maksu- ja tolliametile (MTA) andmeid platvormil tegutsevate müüjate ning teenusepakkujate ja nende teenitud tulu kohta.

MTA kogub andmeid ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide maksukohustuslaste kohta ning edastab need andmed siis vastavate riikide ametiasutustele. Sama tehakse Eesti maksukohustuslaste kohta ka teistes riikides.