2020. aastal kiitis valitsus heaks rekonstrueerimise pikaajalise strateegia, mille peamine eesmärk on renoveerida Eestis 2050. aastaks kõik 2000. aastani ehitatud hooned.

On leitud, et just hoonete renoveerimine on üks peamisi võimalusi energiatõhususe parandamiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks Euroopa Liidus 2050. aastaks.