MTA e-teenus „Minu sissetulekud“ annab ülevaate, kes ja mis summas on inimesele 2023. aastal väljamakseid teinud ning kui palju on kasutatud maksuvaba tulu. Samuti näeb seal oma eeldatavat tulumaksukohustust. Lõplik tulumaksukohustus selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui on arvesse võetud kõik maksustatavad tulud ja maksusoodustused.

Suuri muutusi veel ei ole

Maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse teenusejuhi Annika Oja sõnul saab MTA-le edastatud maksusoodustuste andmetega tutvuda alates tuludeklaratsiooni esitamise algusest, kuid võrreldes eelmise aastaga selles valdkonnas muutusi ei ole.

„Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata jätkuvalt kuni 1200 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kogu teenitud maksutatavast tulust,“ lisas ta.

Õigus eluaseme laenu intresse oma maksustatavast tulust maha arvata kaob järgmisel aastal, samuti on viimast korda võimalik saada täiendavat maksuvabatulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest ja abikaasadel võimalik oma kasutamata maksusoodustused üle kanda abikaasa tuludeklaratsioonile.

„Kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas ja üks abikaasadest ei teeninud 2022. aastal tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale. Esimesena peakski oma deklaratsiooni täitma see osapool, kes enda soodustuse teisele üle tahab kanda,“ selgitas Oja.

Täiendav maksuvaba tulu laste eest kajastub selle vanema deklaratsioonil, kes on aasta jooksul saanud Sotsiaalkindlustusametilt lapsetoetust.

Kontaktandmed tasub üle kontrollida

Logides e-MTAsse võiks aga juba praegu üle vaadata oma kontaktandmed. Oja sõnul on inimeste kontaktandmete ja pangakonto puudumine jätkuvalt üks enamlevinumaid probleeme, miks enammakstud tulumaksu inimestele tagastada ei saa.

„Tuletame meelde, et selleks, et saaksime deklaratsiooni alusel selgunud enammakstud tulumaksu tagastada, peab inimesel olema märgitud e-MTA-s tuludeklaratsioonil pangakonto number, kuhu soovitakse kannet saada. Veel tänagi ootab mitmeid inimesi maksutagastus möödunud aastast, mida pole olnud võimalik teha, kuna puudub konto number või nendega ei saa kontakti,“ sõnas Oja.

Tuludeklaratsioonide esitamine algab 15. veebruaril ja esitamise tähtpäev on 30. aprill. Lähemalt saab 2023. aasta tulu deklareerimise kohta lugeda lehelt „2023. a tulu deklareerimine“.