Majanduskoostöö ja arengu organisatsioon (OECD) avaldas uuringu, mille andmed näitavad, kui suure protsendi moodustab pension pensionile eelnevast töisest sissetulekust. Sellega mõõdetakse pensionisüsteemi efektiivsust – kuivõrd asendab pension pensionile minekule eelnevat sissetulekut. Arvestatakse netosummasid. Eestis on asendusmääraks meestel 34,4% ja naistel 34%, mis on OECD riikide võrdluses üks madalamaid.

Miks on see nii?