Seadusega on nõutud, et kõnniteede hooldus on sellega piirneva kinnistu omaniku, st tavaliselt korteriomanike ehk korteriühistu kohustus. „Vahel tuleb libedus ootamatult, kuid paljud murtud luud võiks terveks jääda, kui ühistud ei koonerdaks ning seadust täidaks,“ tõdes Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht Ronald Tõnisson.

Ta selgitas, et tihti ei vaevuta värske lume all jääd märkama või jäetakse raha kokkuhoiu nimel libedustõrje lihtsalt tegemata. „Sama kehtib ka purikatõrje ning parklate lumest puhtana hoidmise kohta, et operatiivsõidukid, nagu näiteks kiirabiautod, sinna kinni ei jääks,“ lisas ta.

Õnnetuse korral vastutavad aga kõik ühistu liikmed. Seega kutsub Tõnisson üles kõiki korteriomanikke esitama ühistu juhtidele küsimuse, mida on tehtud selleks, et kinnistu ja selle ümbrus oleks inimestele turvaline. „Kui koonerdamine lõpeb luumurdude või peapõrutusega, siis tagajärgedega tegelemine on ühistule väga ressursimahukas, seda nii rahalises kui ajakulu mõistes, sest tekkinud kahju tuleb hüvitada. Lisaks jääb raskemate õnnetuste korral vaevama must südametunnistus, kuna iga viga saanud inimene on ju kellegi isa või ema, poeg või tütar, abikaasa…“ rõhutas Tõnisson.

Kui ühistul graniidikillustiku jaoks tõesti raha ei ole, siis jagavad mitu Tallinna linnaosa tasuta graniiti ka jaanuaris.

„Haldur selgitab“ on Pindi Kinnisvarahaldusse igakuine teavitusformaat, kus selgitatakse lihtsalt ja lühidalt, millega majaelanikud ja korteriühistud tulenevalt hooajast, seadusemuudatustest ja muudest olulistest sündmusest arvestama peaksid.