Vastus küsimusele, kui terve ja milline on Eesti majandus viie aasta pärast, sõltub eelkõige sellest, kuhu maailma majandus- ja geopoliitiline areng praegu suundub ja kuidas me ise oskame maailmas toimuvat tajuda. Samuti sellest, kui õigesti me suudame Eesti tugevusi, nõrkusi ja võimalusi ettevõtluse ja valitsuse tasemel hinnata ja selle alusel ratsionaalselt toimida.

Aga vastuse sellele, kuidas meil olukorra taju ja reageerimisega on, võib leida kõige lihtsamalt Konjunktuuriinstituudi „Konjunktuuri“ septembrikuu numbrist. Ilmneb, et Eesti majanduse suurimaks probleemiks peetakse nõudluse vähesust. Nii arvasid kõik küsitluses osalenud. Seevastu vaid aasta tagasi nägid nõudluse ebapiisavuses probleemi vaid pooled.