ECA asukohareitingute abil hinnatakse objektiivselt linnu üle kogu maailma, et anda hinnang välismaalaste üldisele elukvaliteedile enam kui 500 kohas üle kogu maailma. Uuring viidi läbi 2023. aasta novembris.

Edetabel põhineb erinevatel elamiskõlblikkuse teguritel, sealhulgas tervishoiuteenuste kättesaadavus, eluase ja kommunaalteenused, isolatsioon, juurdepääs sotsiaalsele võrgustikule ning vaba aja veetmise võimalustele, linna infrastruktuur, kliima, turvalisus, sotsiaalpoliitiline olukord ja õhu kvaliteet.