Kesk- ja Ida-Euroopa moodustas 2021. aastal vaid 3.2% kogu Euroopa riskikapitali investeeringutest: idufirmad said selles piirkonnas keskmiselt 1.2 miljoni euro väärtuses investeeringuid, moodustades kolmandiku Euroopa keskmisest 3.8 miljonist eurost. Kapitali kaasamine on üks suurimatest väljakutsetest Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna iduettevõtetele. Põhjusteks on nii idude kui investorite vähesus kui ka investorite valmisolek piiriülesteks investeeringuteks.

HICEE projekti juhib Euroopa terviseinnovatsiooni võrgustik EIT Health, mille eesmärk on tõsta innovatsiooni Kesk- ja Ida-Euroopas. Projekti partneriteks on erinevad ärikiirendi ettevõtted ja investorid Ungarist, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast ning innovatsioonikeskused Belgiast ja Hollandist.

„Uuringud näitavad, et investeeringute vähesus Kesk- ja Ida-Euroopas on tingitud nii projektide kui investorite kriitilise massi puudumisest. HICEE lahendab probleemi, toetades nii tehnoloogiasiirde keskuseid, kasvatades vajalike teadmiste jagamist ning ehitades idudele investorite infrastruktuuri,“ selgitas EIT Health ärikiirendi juht Magda Krakowiak, kuidas aitab programm tervise- ja teaduse valdkonna idudel edukalt turule siseneda.

Kaasatakse 3 miljonit eurot

HICEE projekti eesmärk on luua jätkusuutlikke iduettevõtete ökosüsteeme, meelitada ligi kohalikke ja rahvusvahelisi investoreid, pakkuda idudele tuge riskide vähendamiseks ja jagada edulugusid, et kaasata uusi investoreid. Projekti esimesed tegevused saavad tõuke riikides, kus asuvad projekti partnerid: Poolas, Ungaris, Slovakkias ja Sloveenias, kuid projekti mastaap ja võimalused laienevad peagi ka idudele teistes Euroopa riikides, sh Eesti iduettevõtetele. Programm toetab uue metoodikaga eeldatavasti vähemalt kümmet idude tugiorganisatsiooni ja tehnoloogiasiirde keskuseid.

Samuti on projekti eesmärk luua koolitajate võrgustik, kes toetaksid omakorda igal aastal kuni 150 innovatsiooniprojekti või idufirmat. Muude oodatavate tulemuste hulka kuulub 25 tervise- ja teaduse idu toetamine paremaks investeerimisvalmiduseks rahvusvahelistel turgudel, et kaasata investeeringuid ka teistest riikidest. Projekti raames avaldati ka käsiraamat ja materjalid investeerimispoliitikast, et aidata luua teadlik investeerimiskogukond.

HICEE projekt on suunatud innovatsiooniks läbi tehnoloogiasiirde keskuste, ülikoolide, investorite ja idude omavahelise koostöö. Programmi eesmärk on teha ka koostööd Euroopa Investeerimisfondi kui ka piirkondlike ja riiklike innovatsiooniagentuuridega ning samuti Euroopa poliitika võtmeisikutega, et luua keskkond, mis soodustab pikaajalist kasvu ning loob ühendusi innovatsiooni loomiseks.

HICEE partnerid

Projekti kuulub kümme asutust seitsmest Euroopa riigist: EIT Health (DE) koordinaatorina, selle filiaal EIT Health SI (DE) ja partnerid Civitta (SK), Cobinangels (PL), Crowdberry (SK), EIT Health InnoStars (InnoStars) (DE), Hungarian Business Angel Network (HunBAN) (HU), Ljubljanski univerzitetni incubator (SI), MEDVIA (BE) and TU Delft (NL).

Lisaks toetavad projekti elluviimist KU Leuven (BE), Danube Angels (AT). Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit, Inc. (HU), Business Angels Europe BAE (BE), Karolinska Institutet Innovations AB KII (SE), European Investment Fund EIF (LU), Invest Europe IE (BE), Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (SI).

Enamus HICEE projekti partnereid osalevad juba aktiivselt tegevustes oma piirkondades. Civitta juhib kiirendiprogrammi, lisaks omavad Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni incubator ja InnoStars varasemat koostöökogemust DRIVE ja RIS Jumpstarter programmidest. EIT Health ja EIF omavad samuti varasemat koostööalast kogemust ja pakuvad Euroopa investoritele riskikapitali tehingute voogu läbi Venture Center of Excellence (VCoE) programmi, mis on seotud 150 miljoni eurose Sustainable Development Umbrella fondiga (SDUF).

„HICEE on oluline samm dünaamilise innovatsiooniökosüsteemi kujundamisel Kesk- ja Ida-Euroopas. Projekti tulemuste laialdaseks rakendamiseks kasutame EIT Health InnoStarsi ja selle Regional Innovation Scheme (RIS) programmi laialdast ulatust, mis opereerib 13 Euroopa piirkonnas. Sidusrühmade, investorite ja iduettevõtete koostöö tulemusena olen optimistlik, et programm jätab piirkonna majandus- ja tervisemaastikule püsiva jälje,“ lisas Balazs Furjes, EIT Health InnoStarsi tegevjuht.