Sloveenia saadik Klemen Groscheli koostatud ja sel nädalal Strasbourgis 565 poolt- ja 26 vastuhäälega (31 jäi erapooletuks) vastu võetud resolutsioonis analüüsivad saadikud, kuidas Hiina oma nn sõjalis-tsiviilse sünteesi strateegiat (MCF) kasutades saavutab suurema juurdepääsu Euroopa kriitiliselt tähtsale infrastruktuurile ja hakkab seda mõjutama.

See hõlmab olulisi Euroopa Liidu (EL) sektoreid, nagu transpordiinfrastruktuuri, sadamaid, sidevõrke ja merekaableid.

Saadikud juhivad tähelepanu, et MCF-i strateegia on Hiina riigi juhitud ja suunatud programm, mis kasutab kõiki riigivõimu ja kaubandusliku mõju hoobasid Hiina kommunistliku partei ja selle sõjalise tiiva tugevdamiseks. Parlamendiliikmed muretsevad, et selle strateegia eesmärk on tehnoloogia ülekandmine eesmärgiga suurendada Hiina domineerimist välismaal ja õõnestada geopoliitilisi rivaale.

Euroopa taristu on endiselt mõjutatav

Kuigi Euroopa Parlamendi liikmed tervitavad EL-i hiljutisi seadusandlikke meetmeid kriitilise infrastruktuuri vastupidavuse parandamiseks, tunnevad nad muret, et need algatused piirduvad välismaiste otseinvesteeringute hindamisega.

See aga jätaks avatuks muud kanalid, mille kaudu saaks Hiina Kommunistlik Partei mõjutada Euroopa kriitiliselt tähtsaid varasid. Parlamendiliikmed rõhutavad, et Euroopa kriitiline infrastruktuur on endiselt mõjutatav. Saadikud kutsuvad EL-i ja selle riike üles võtma kiiresti kasutusele uusi seadusandlikke meetmeid, et välistada üksused, mis võivad osaleda MCF-is, eelkõige sõjatehnoloogia valdkonnas.

Saadikud tuletavad meelde luureagentuuride hoiatusi majandusliku sõltuvuse, spionaaži ja sabotaaži riskide kohta, mis on põhjustatud mõnede kolmandate riikide, eriti Hiina ettevõtete majanduslikust kohalolekust.

Parlament kutsub üles piirama välismõju EL-i sadamates ning kutsub komisjoni ja EL-i valitsusi üles kiiresti tegema riskianalüüsi Hiina ja teiste kolmandate riikide meretaristusse sekkumise kohta ning selle mõju kohta tööhõivele ja keskkonnale. Nad soovivad, et välismaistele otseinvesteeringutele kohaldataks kohustuslikku kontrolli ja EL-i liikmesriigid töötaksid rohkem koos, blokeerimaks tähtsasse infrastruktuuri kahtlaste investeeringute tegemist.