69% lätlastest omab rahalisi sääste. Siiski ei suudaks neist 15% elada rohkem kui kuu aega säästudest. 22% lätlastel puuduvad säästud, selgub SEB Panga poolt läbi viidud uuringust. Uuringu kohaselt suudaks 35% lätlastest vähemalt kolm kuud elada säästudest, 19% üle poole aasta.

Leedus on säästud 76% elanikkonnast. 43% saaks oma säästudest elada kolm kuud või kauem, kui nad kaotaksid ootamatult oma sissetulekuallika. Igal viiendal leedulasel piisaks olemasolevates säästudest kuni kolmeks kuuks, 13% aga suudaks katta oma kulutusi kuni kuu aega. 17% leedulastest ei ole sääste.

Eestis piisaks 43%-l elanikkonnast säästudest vähemalt kolmeks kuuks. 21% eestlastest elaks säästudest kuni kolm kuud ning 14% saaks hakkama vaid ühe kuu. 18% eestlastel puudub säästupuhver.

„Viimase kahe aasta jooksul oleme näinud reaalseid olukordi, mis on näidanud säästmise tähtsust. Märkimisväärne osa elanikkonnast suutis katta kiiresti kasvavaid kulutusi igapäevaste kaupade, kodu ülalpidamise ja kohustuste eest ainult tänu oma olemasolevatele säästudele,“ ütles SEB banka erasegmendi juht Elza Rudzīte.

„Säästmine on normaalne, kuid olukorra paranedes on oluline alustada säästupuhvri täiendamist, et sellest piisaks vähemalt kolme kuni kuue kuu kulude katmiseks. Sageli kipuvad inimesed aasta alguses saama palgatõusu või preemiat. Mõistlik oleks panna vähemalt osa lisatulust säästukontole, et saada säästudelt ka intressi,“ lisas Rudzīte.