Enampakkumine toimub Eesti aja järgi ajavahemikul 27.02.2024 kell 12.00 (UTC+2) kuni 29.02.2024 kell 12.00 (UTC+2).

Ametile esitati konkureerivad taotlused Saare 1 alale meretuulepargi arendamiseks. TTJA kontrollis kõiki esitatud taotlusi vastavalt ehitusseadustikus toodule ning saatis need arvamuse avaldamiseks ka asjaomastele riigiasutustele. Saare 1 mereala enampakkumisele kvalifitseerusid osalema neli konkureeriva hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtet: Aker Offshore Wind Europe GmbH, Respect Energy Holding S.A, UAB „Ignitis renewables projektai 6“ ning OÜ Utilitas Wind. Kuivõrd oksjonile kvalifitseerus neli ettevõtet, näeb ehitusseadustik ette kohustust läbi viia enampakkumine.

Alghind üle miljoni euro

Saare 1 mereala suurusega 88,0 km2 asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival innovatsioonialal Saaremaast ligikaudu 60 km läänes.

Enampakkumine toimub Eesti aja järgi ajavahemikul 27.02.2024 kell 12.00 (UTC+2) kuni 29.02.2024 kell 12.00 (UTC+2) elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas www.riigimaaoksjon.ee. Alghinnaks on 1 320 000 €, minimaalne pakkumise samm on 50 000 €. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Enampakkumisel kvalifitseeritud osalejatel tuleb enampakkumisel osalemiseks esitada TTJA-le enampakkumisel osalemise avaldus ning tasuda tagatisraha, mille suurus on 26 400 €. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 1 alal vahemikku 820-1200 MW.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande.

Detsembris 2023 ja jaanuaris 2024 viis TTJA läbi enampakkumised meretuuleparkide arendamiseks Liivi 1 ja Liivi 2 merealadel, mõlemal juhul osutus võitjaks UAB „Ignitis renewables projektai 6“.