Baltimaade juhtiv erakapitali fondivalitseja BaltCap näeb võrguettevõtte edasises arendamises märkimisväärset potentsiaali pakkumaks elektrienergia võrguteenuste kõrval uusi elektri ja võrguga seotud teenuseid.

„Ida-Virumaa on Eesti tööstuse ajalooline keskus, kus rohepöörde tõttu toimuvad olulised muutused. Katmaks Ida-Virumaa elanike ja ettevõtete vajadusi, näeme potentsiaali VKG Elektrivõrkude tegevust laiendada horisontaalselt suundadesse, nagu taastuvenergia tootmine ja salvestamine, elektriautode laadimine, telekommunikatsioon ning tänavavalgustuse lahendused,“ ütles BaltCapi investeeringute juht Marek-Andres Kauts.