Aivar elab tiheasutusega külas, kus on mitukümmend majapidamist ja korrusmajad. Iga katkestusega jääb vooluta seega üle 150 inimese. „Selle sügise ja talve jooksul on olukord olnud rohkem kui hull,“ nendib ta. 23. novembrist on ta fikseerinud üle neljakümne korra, kus vool kadus rohkemaks kui 15 sekundiks, hullematel hetkedel koguni neljaks-viieks päevaks. Muu hulgas rõhutas ta, et kõik päevad pole seotud ekstreemsete ilmastikuoludega.

Selle kõige taustal soetas mees generaatori. „Elektrileviga suheldes sain vastuse, et teha taotlus nii generaatori kui ka kütuse [bensiini] kompenseerimiseks,“ kirjutas ta. Paljude kahjunõuete tõttu on Elektrilevil aga niivõrd palju tööd, et Aivari taotlust on kaks korda pikendatud.