See ettevõte on Balti Logistika – Eesti kapitalil põhinev tegija, mis tähistas hiljuti oma 25. tegevusaastat. Balti Logistika on ekspedeerimisettevõte, mis pakub erinevaid transpordilahendusi ja tarneahela juhtimise teenuseid Eestis, Lätis ning Leedus. Sisuliselt tähendab see seda, et kuigi ettevõte ise füüsiliselt kaupa kohale ei vea, siis olemasolevate ühenduste ja läbimõeldud lahenduste toel korraldatakse kliendi jaoks kaubavedu ära otsast lõpuni.

Püsikliendid on kuldkliendi staatuses

„Meie üks peamisi väärtusi on see, et oleme valdkonna mõistes küll väikeettevõte, kuid suudame olla väga paindlikud ning kliendi huvid kõige kõrgemale asetada,“ iseloomustab Balti Logistika tegevust ettevõtte operatsioonide juht Greete Orgusaar.

Kuigi personali suuruse poolest on Balti Logistika tõesti väikeettevõte, on töö korraldatud nii, et igale püsikliendile on määratud kindel kliendihaldur, kes lahendab kõik tema logistikaga seotud küsimused. „Sellisel moel on meie jaoks kõik kliendid justkui kuldkliendi staatuses,“ ütleb Orgusaar ja rõhutab, et Balti Logistika eesmärk on olla klientide jaoks eelistatuim logistikapartner turul.

Tulenevalt kliendikesksest töökorraldusest on ettevõte seadnud oma töötajatele keskmisest kõrgemad nõudmised ja panustab tugevalt kollektiivi väljaõppesse. Selle tulemusel suudetakse hoida töötajate teadmised ja pädevus kõrgel tasemel kõigi transpordiliikide lõikes. „Meie inimeste mitmekülgsed teadmised ja oskused tagavad selle, et tööülesandeid ei ole meil vaja reeglina põrgatada erinevate osakondade vahel,“ toob firma operatsioonide juht välja, mille pealt Balti Logistikas kliendi rahulolu kasvatatakse ja aega kokku hoitakse.

Lisaks oma valdkonna spetsialistidele võetakse Balti Logistikasse igal suvel tiimi juurde abikäsi praktikantide näol, kelle koolituseks on välja töötatud spetsiaalne sisseelamise programm. Senine statistika näitab, et paljudest praktikantidest on hiljem saanud ka täisväärtuslikud Balti Logistika töötajad.

Logistikafirma kontori seinal seisab uhkelt 12 punktist koosnev põhiväärtuste nimekiri, mida ettevõtte sees tuntakse ka kui aukoodeksit. Nimekirja kuuluvad väärtused, nagu suhtumine töösse kirega, alati kliendikesksete ja loovate lahenduste otsimine ning pühendumine unistuste tiimi hoidmisesse. Kuna logistikas tuleb igapäevaselt ette ka omajagu ootamatusi, on kõrgelt hinnatud ka alati tõe rääkimine, võimalikult ruttu, samuti valmidus oma vigu tunnistada, kuid alati neist õppida.

Tugevuseks on lennutransport ja erilahendused

Kuigi Balti Logistika teenuste portfell on lai, keskendutakse just rahvusvahelistele ja pikamaatransporti hõlmavatele vedudele, ütleb ettevõtte Baltimaade müügi- ja turundusjuht Kalev Kütt. „Meie üheks tugevuseks on kindlasti lennutransport ja kuna turul on see teada fakt, siis just selle vajaduse kaudu paljud kliendid meieni jõuavadki,“ sõnab ta. Balti Logistika on ülemaailmse logistikafirma UPS ametlik esindaja Eestis ja Lätis, mis tagab ettevõttele tugeva partnervõrgustiku, et tarnida õhuvedudega kaupa rohkem kui 150 riiki.

See, millist kaupa veetakse, sõltub kliendi vajadustest, kuid Balti Logistika on rõhu asetanud eriteenustele ja mittestandardsetele lahendustele. „Meie jaoks pole üleliia mõttekas konkureerida kullerfirmadega ühe paki Tallinnast Paidesse toimetamisel, aga kui saadetis on vaja viia kohale kindla temperatuuri juures või kindlaks ajaks, siis tuleme meie mängu,“ selgitab Kütt erilahenduste olemust. Samuti ollakse valmis korraldama kõiksugu ohtlike kaupade ja erinõudeid vajavaid vedusid, olgu nendeks siis akudega toodete või militaarvaldkonna saadetiste transport, samuti näituste logistika ümber maailma.

Balti Logistika püsib paindlikuna ka traditsiooniliste lahenduste ümberkorraldamises vastavalt olukorrale, olgu tegu pandeemia või eri paigus sõjakollete puhkemisega. Heaks näiteks on koroonakriisi ajal merevedude transiitaja lühendamiseks väljatöötatud premium-merelahendus, mille käigus konteinereid liigutati Hiinast Euroopa põhisadamatesse meritsi ja edasi Baltimaade kiire maanteeveo toel.

Balti Logistika pikaajaline strateegia on olla jätkuvalt eelistatuim logistikapartner ja turuliider omas segmendis Baltimaade-üleselt.

Jaga
Kommentaarid