Tegemist on ligikaudse asukohaga, mis on kas Eesti poolel mere- ja maismaakaabli ühenduskoha lähedal maismaal või kalda lähedal meres. Järgmise sammuna tuleb teha rikke täpne koht kindlaks looduses.

Rikkekoha leidmiseks kasutati mitmesuguseid mõõtevahendeid. Võimaliku rikkekoha avastamiseni viinud mõõtmisi tegid Eleringi ja Fingridi spetsialistid pühapäeval Soome poolel. Rikke põhjus ei ole seni kogutud andemete põhjal kaabli väline vigastus.

Süsteemihaldurid jätkavad suhtlust EstLink 2 merekaabli tootjaga, et täpsustada kaabli parandustööde üksikasjad ja ajakava. Praeguse seisuga ei tööta EstLink 2 veebruari lõpuni.

650-megavatise võimsusega EstLink 2 hakati ametlikult kasutama 2014. aastal.