Õigeaegselt esitatud maksusoodustusega seotud andmed jõuavad eeltäidetuna tuludeklaratsioonidele, mis võimaldab inimestel oma tulud kiiresti ja mahaarvamisi arvesse võttes deklareerida ning oma lõplik maksukohustus eelmise aasta kohta kohe teada saada.

Andmeid peavad esitama pangad, pensioniregistri pidaja, kindlustusseltsid ja koolitusettevõtted. Samuti saavad inimesed tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuuluvatele asutustele tehtud kingituste ja annetuste puhul.

Tuludeklaratsiooni esitades saavad inimesed tulust mahaarvamisi teha tulumaksuseaduses lubatud piirmäärade ulatuses – eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust ning eluasemelaenu intressid ületada 300 eurot. Lisaks saab maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata vabatahtliku kogumispensioni maksed (rakendatakse 15%-list mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas.

Tulu deklareerimine algab 15. veebruaril ja kestab 30. aprillini. MTA soovitab inimestel olla tulude deklareerimisel kannatlik ning eelistada elektroonilist esitamist iseteeninduskeskkonnas e-MTA. Kui on siiski vajadus tulla kohale MTA teenindusbüroosse, siis seda mitte teha esimestel nädalatel, kuna järjekorrad on siis pikad.