Uuringust selgus, et Eesti ettevõtjate jaoks on enam kui poole aastaga prioriteetide nimekirjas neljandalt kohalt teiseks kerkinud küsimus olemasolevate töökohtade säilitamisest. Seda pidas seda oluliseks 32% vastanuist.

Kuigi suur hinnatõus on praeguseks raugenud, siis uuringu järgi pidasid ettevõtjad jätkuvalt suurimaks katsumuseks inflatsioonimõjude ning kuludega hakkama saamist – nii vastas tervelt 40% ettevõtjatest. Võrreldes eelmise uuringuga aprillis, on see näitaja siiski langenud, olles siis koguni 58%.

Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul on mõistetav, et kuigi inflatsioon on taltunud, siis selle mõjud löövad jätkuvalt laineid, sest suurenenud kulude ja tarbija ebakindluse taustal kahanevad ettevõtjate ärimahud. „Kuna eelarved on varasemast palju suurema surve all, siis see paneb löögi alla töökohtade säilitamise. Siiski on meie ettevõtted käitunud varasematest kriisidest erinevat ning hoidnud töötajaid palgal isegi olukorras kus kõigile pole täiskoormust pakkuda. See on hoidnud võimekust uuesti kiirest alustada kui olukord paraneb,“ lisas ta.

Mure tarneahelate pärast väheneb?

Võrreldes aprillis avaldatud uuringutulemustega on tarneahelad probleemsete valdkondade nimekirjas kõvasti langenud. Eestis mainis neid vaid 12% (aprillis 23%) vastanutest. „Paraku on aga olukord vahepeal muutunud ning pinged Punasel merel on taas ohtu seadnud senised tarneahelad, mis võib tõsta hindasid nii ettevõtete kui ka lõpptarbija jaoks,“ selgitas Savtšenko.

Ettevõtete juhid plaanivad alanud aastal keskenduda varasemast enam ka rahavoogude korrigeerimisele. Uuringu kohaselt kasvas seda valdkonda maininud ettevõtete juhtide osakaal Eestis kümnendiku võrra ning oluliseks peab seda iga kolmas juht.

„Täiendav rahastamine muutub ettevõtetele tänavu üha olulisemaks – oodatakse euribori langust ja sellega seotud nõudluse taastumist. Juba praegu on näha, et ettevõtjad pöörduvad üha rohkem panka käibekapitali puudumise tõttu. Soodsamatel tingimustel laenu andmine ettevõtetele muutub üha aktuaalsemaks,“ lisas Luminori äripanganduse juht.