Eestis avastati 2023. aastal kokku 264 võltsitud europangatähte ehk 198 võltsingut vähem kui aasta varem.

Kõige rohkem avastati möödunud aastal Eestis võltsitud 50euroseid pangatähti, kokku 93 kupüüri, mis moodustasid 35% kõikidest Eestis avastatud võltsingutest. 10euroste pangatähtede võltsinguid registreeriti 60 ja 20euroste pangatähtede võltsinguid 39.

Enamik Eestis avastatud võltsinguid ei olnud keerukad ja ametlikku pangatähte oli püütud imiteerida väga lihtsate võtetega. Seetõttu tuletame meelde, et igaühel meist on võimalik lihtsate võtetega võltsinguid tuvastada. Tihti piisab vaid tähelepanelikust vaatlusest. Rahatähel on ehtsuse kindlaks tegemiseks turvaelemendid, mida saab kontrollida rahatähte katsudes ja kallutades. Kui kahtlus püsib, tasub rahatähte võrrelda ehtsa pangatähega.

Ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Võltsinguid on üldjuhul lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on neid väga kehvalt jäljendatud. Kasutajad ei pea europangatähtede võltsingute pärast muretsema, kuid peaksid siiski olema tähelepanelikud. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse turvaelemente tutvustavas EKP veebilehe rubriigis ning euroala riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad edukalt katsetatud seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamine maksevahendina on kuritegu, mis võib viia süüdistuse esitamiseni. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab aktiivselt õiguskaitseasutusi võitluses europangatähtede võltsimise vastu.