Meretuulepargid on planeeritud rajada Eesti mereala planeeringu tuuleenergeetika arendamiseks sobivatele aladele Saaremaast üle 30 km kaugusel läänes.

Kõigil huvitatud isikutel on võimalik esitada 60 päeva jooksul ehk hiljemalt 01.04.2024 kell 23.59 TTJA-le konkureerivad taotlused samadele aladele. Konkureerivate taotluste osas viib TTJA läbi ehitusseadustiku alusel vastavushindamise. Kui esitatud taotlused vastavad kõikidele nõutud aspektidele, saavad taotlused esitanud ettevõtjad osaleda enampakkumisel hoonestusloa menetluse algatamiseks.

Saare 2.1 alale on CI NMF Estonia Sea I OÜ 14.11.2023 täiendatud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud kuni 107 tuulikut, kokku on kavandatava meretuulepargi võimsus kuni 1700 MW. Tuulikute planeeritud maksimaalne kõrgus on merepinnast kuni 400 m. Lisaks tuulikutele kavandatakse rajada kuni 3 avamere alajaama.

Saare 2.2 alale on UAB „Ignitis renewables“ 15.11.2023 täiendatud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud kuni 65 tuulikut, kokku on kavandatava meretuulepargi võimsus kuni 1040 MW. Tuulikute planeeritud maksimaalne kõrgus on merepinnast kuni 400 m. Lisaks tuulikutele kavandatakse rajada kuni 2 avamere alajaama.

Saare 3 alale on Sunly Wind OÜ 02.10.2023 täiendatud hoonestusloa taotluse kohaselt kavandatud kuni 10 tuulikut, kokku on kavandatava meretuulepargi võimsus kuni 149 MW. Taotluse kohaselt on tuuliku masti kõrgus veepinnast kuni 165 m ning rootori diameeter on kuni 264 m. Lisaks tuulikutele kavandatakse rajada üks avamere alajaam.

Hoonestusloa menetluse algatamisel on võimalik omavahel liita ühe arendaja poolt taotletavad, üksteisega külgnevad alad.

Enne tuulepargi rajamist tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine, mille käigus selgub täpsem tuulikute arv, parameetrid ja tuulepargi koguvõimsus. Saare 2.1, Saare 2.2 ja Saare 3 alade hoonestuslubade menetluste algatamise kavatsuse kohta avaldatud teated koos asukoha joonistega leiab TTJA kodulehelt.