Käibemaksu tõus

Käibemaksu muudatusega seoses näeme, et tarbijad teevad poodides valikuid allahindlusest lähtuvalt ja tunnevad rohkem huvi keskmise hinnatasemega toodete vastu nagu näiteks viinerid, keeduvorstid, süldid, pasteedid jms. See on pannud toidutootjaid optimeerima oma sortimenti ning sellest tulenevalt on tulekul ka uued tooted ja pakkelahendused. Tarbijate ootustele vastu tulles tuuakse turule senisest rohkem laiemale tarbijaskonnale sobilikuma hinnaga tooteid.

Private label toodete osakaal suureneb

Toidupoodide omabrändi ehk private label toodete osakaal kasvab. Tarbijate hulgas eelmisel aastal läbiviidud küsitlused näitavad, et ligi 80% jaoks ei ole vahet, kas osta poe omabrändi tooteid või kindla tootja nime all müüdavaid tooteid. Ligi poolte küsitletute jaoks oli valiku tegemisel määravaks hind või siis hinna ja kvaliteedi suhe. Seega on oluline suurendada veelgi Eesti toidutootjate ja poekettide koostööd, et private label tooted jääksid kodumaisteks ja vastaksid tarbijate harjumuspärasele maitsele ning kvaliteedile.

Investeerimise vajadus

Nii majandusolukord, keskkonnanõuded kui ka tarbijate võimalused ning ootused eeldavad uudsete toodete ja pakendite turule toomist ning muudatusi tootmisprotsessis. Tööstused investeerivad uutesse pakkeliinidesse, mis võimaldavad kasutada keskkonnasõbralikemaid pakkelahendusi ja pakendada toitu ka senisest väiksemate portsjonitena. Nõo Lihatööstus on võtnud selge suuna tööprotsesside automatiseerimisele, mis lisab efektiivsust ja vähendab kulusid ning võimaldab valmistada hea hinna-kvaliteedi suhtega tooteid. Ettevõte jätkab põhimõttel, et raskel ajal tuleb investeerida ja headel aegadel säästa.

Fookuses on uued eksportturud

Toidutootjate fookusesse tõuseb senisest enam eksport. Seoses kodumaise tarbimise vähenemisega on Eesti toidutootjate jaoks väga oluline ekspordimahtude suurendamine, seega otsitakse senisest aktiivsemalt uusi turge, vaadates Balti- ja Põhjamaadest kaugemale. Näiteks Nõo Lihatööstusel on eesmärgiks oma snäkktoodete eksporti kahekordistada.

Toiduainetööstus palkab uusi töötajaid

Tööturg on püsinud tugev majanduslangusest hoolimata. Pangad prognoosivad küll tänavu tööpuuduse määra suurenemist 8,5-9,5 protsendile, kuid juba järgmisest aastast peaks hakkama tööpuudus taas vähenema. Toiduainetööstus on selline sektor, kus teatud töökohtadele on alati inimeste vajadus ja uusi töökäsi otsitakse aktiivselt ka praegu. Oskustööliste roll on muutumas üha olulisemaks ning tore on tõdeda, et huvi kutsehariduse omandamise vastu on viimastel aastatel pidevalt tõusnud ja seda ka toiduainetööstuse erialadel.