Kui 2010. aastal oli agentuuri Instar tehtud uuringu põhjal töötajate jaoks olulisim huvitav ja arendav töösisu, siis 2023. aastal nimetasid vastanud 50 teguri seast tähtsaimaks võrdset kohtlemist.

Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juhi Helen Talalaeva sõnul on oluline mõista, et lisaks tööotsija ootustega kaasas käimisele tõstab mitmekesisuse väärtustamine, erinevustega arvestamine ja hooliva töökeskkonna loomine töötajate motivatsiooni, tõhusust, loovust ning uuendusmeelsust. „Mitmekesine töötajaskond suudab edukamalt luua tooteid ja teenuseid mitmekesistele klientidele ning töötada välja lahendusi keerukatele probleemidele,“ sõnab ta.

Organisatsiooni töökultuur uuele tasemele

Inimesi kaasavas organisatsioonis on läbi mõeldud ja paika pandud, kuidas töötajad ära kuulata, nende vajadustega arvestada ning vajadusel töökeskkonda kohandada. Nii luuakse keskkond, kus inimesi ja nende panust väärtustatakse ning austatakse, sõltumata omadustest või tunnustest, mis neil on või arvatakse olevat. See põhimõte peab olema läbiv: juhtimises, värbamises, edutamises, koolituste pakkumises, töökeskkonnas ja -korralduses, organisatsioonikultuuris, välis- ja sisekommunikatsioonis.

Mitmekesisuse väärtustamist ja kaasava töökeskkonna loomist tingivad ka muutused ühiskonnas, ettevõtluskeskkonnas ning tööjõuturul: eriteadmistega tööjõu puudus, konkurents tööjõule, elanikkonna vananemine, üha mitmekesisemad ja eriilmeliste vajadustega kliendid, kiirem liikuvus töökohtade vahel.

Hoolid Eestist ja maailmast

Ebavõrdsust Eesti ühiskonnas ja töökeskkondades tõestavad statistilised näitajad. Näiteks 2022. aastal oli sooline palgalõhe Statistikaameti andmetel 17,7%, naised ja mehed jagunevad tööturul eri valdkondadesse, naisi on juhtivatel ametikohtadel oluliselt vähem kui mehi (Eesti saja suurima käibega ettevõtete juhatustes on 2023. aasta seisuga 247 inimese seas vaid 23 naist), 50–59-aastaste vanusegrupis hindab suurimaks takistuseks töö saamisel oma vanust 83%. Mitmekesisuse väärtustamine ja võrdse kohtlemise tagamine aitaks suurendada ühiskonna sidusust.

Esimene samm – mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkuleppega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui ka klientide seas.

Kokkuleppega liitudes ühineb organisatsioon tööandjate kogukonnaga, kuhu kuuludes saab osa kohtumistest, koolitustest, seminaridest ja töötubadest, rääkida kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel Eesti ühiskonnas ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Edasijõudnutele – märgis „Austame erinevusi“

Märgis on kvaliteedimärk, mis näitab tööandja väärtusi: hoolimist kõigist oma töötajatest, klientidest ja koostööpartneritest ning panustamist parema ühiskonna loomisse. Märgis on tunnustus ja ühtlasi arenguvõimalus kõigile Eesti tööandjatele, kes väärtustavad mitmekesisust ja pingutavad kaasava töökeskkonna loomise nimel. Märgise taotlejatele ja kandjatele pakutakse mitmekülgset tuge, alates nõustamisest ja lõpetades erinevate koolitustega.

Elektroonikafirma GPV Estonia sai märgise kaks aastat tagasi. Ettevõtte personalijuht Gaile Viljar: „Töötajate kaasamine ja teadlikkuse tõstmine aitab diskrimineerimist ennetada ning töötajate rahulolu suurendada. Tegemist on järjepideva tööga, mida peab toetama ettevõtte juhtimiskultuur.“

Tartu Ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas tõdeb, et kuigi ülikool on võrdse kohtlemise teemadega tegelenud aastaid, aitas märgis neil tegevusi paremini mõtestada ja kavandada.

Kui mitmekesisuse kokkuleppega saab liituda jooksvalt, siis märgist „Austame erinevusi“ saab taotleda just nüüd – dokumentide esitamise tähtaeg on 19. märts. Lisainfo

Esimesed märgised anti välja 2018. aastal ja praegu on need 49 tööandjal.

Mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tegevusi toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Kontakt: Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna juht Helen Talalaev (helen.talalaev@humanrights.ee)

Jaga
Kommentaarid