Lepingu jõustumine tähendab eelkõige põhimõtete ja protsesside ühtlustamist riskide hindamisel ja sanktsioonikontrollide teostamisel, mis on märkimisväärne samm regiooni majandusliku ja poliitilise stabiilsuse tugevdamisel. Koostööleppe kohaselt tugevdatakse piiriületuste kontrolli, et parandada Euroopa Liidu idapiiri julgeolekut ja aidata piiriületajatel, sealhulgas ettevõtetel, paremini orienteeruda kehtestatud piiravates meetmetes.

Ursula Riimaa, Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja tolli valdkonnas rõhutab koostöölepingu tähtsust: „Nagu keti puhul, on ka toll nii tugev kui on tema nõrgim lüli ning selle vältimiseks on vajalik tõhus koostöö. Nii Eesti, Läti kui Leedu ühine eesmärk on tagada, et keelatud kaubad ja tehnoloogia ei jõuaks Venemaale või Valgevenesse ning Euroopa Liitu ei toimetataks kaupu, mille müük võib tuua Venemaale märkimisväärset tulu, millega jätka sõjategevust Ukrainas. Kiire infovahetus tolliametnike vahel, ühtlustatud nõuded tollidokumentidele ja lisaandmetele parandavad meie hinnangul oluliselt sanktsioonide järelevalvet, samuti vähendavad võimalusi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.“

2023. aasta detsembris kiitsid tollikoostöö deklaratsiooni heaks kõigi kolme Balti riigi peaministrid. Sümboolselt sai koostööleping tolliametite peadirektorite poolt allkirjastatud 26. jaanuaril, mil maailma riikide tolliametnikud tähistavad rahvusvahelist tollipäeva.