Statistikaameti täna kiirhinnanguna avaldatud eelmise aasta viimase kvartali sisemajanduse kogutoodangu (SKT) 3% langus oli üsna ootuspärane. Eesti majanduse maht vähenes esialgsetel andmetel eelmisel aastal kokku 3,4%. Kuigi aastases võrdluses viimases kvartalis Eesti majanduslangus jätkus, oli selle tulemuse juures olulisem, et kvartali võrdluses jäi (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud) SKT samale tasemele. Seega, seitse kvartalit järjest kestnud majanduslangus peatus.

Samas tuleks arvestada, et statistikaamet võib kiirhinnanguna avaldatud SKT muutust hiljem, täpsemate andmete järgi muuta.

Tööstustoodangu, jaekaubandusettevõtete müügimahu ning tootemaksude (peamiselt käibemaksu ja aktsiiside) laekumise langused möödunud aasta viimases kvartalis püsivhindades taandusid. Samuti aeglustus esialgsetel andmetel ka kaupade ja teenuste ekspordi vähenemine. Samas on kogumajanduse kindlustunne jätkuvalt väga nõrk. Kui tööstuse, teenuste ja ehituse kindlustunde langus on stabiliseerunud, siis majapidamiste ja jaekaubanduse kindlustunne jaanuaris jätkuvalt halvenes. Kuigi majapidamiste ostujõud hakkas eelmise aasta keskel taas tasapisi suurenema, pidurdab nende nõrk kindlustunne vähemalt veel lähiajal tarbimist.

Euroopa majandus jääb lähikuudel nõrgaks, mis tähendab ka vähest välisnõudlust. Käesolevat aastat tervikuna vaadates on meie kaubanduspartnerite SKT ja impordi kasvud tugevamad kui möödunud aastal. See peaks lubama Eesti ettevõtetel varsti rohkem eksportida. Samuti peaksid aeglustuv inflatsioon ja intressimäärade langus pakkuma majapidamistele ja ettevõtetele leevendust.

Kuigi Euroopa Keskpank peaks hakkama varsti intressimäärasid langetama, on rahapoliitika lähiajal veel piirav ja hakkab majanduskasvu toetama alles aasta lõpus ja järgmisel aastal.

Meie prognoosi järgi väheneb Eesti majandus sel aastal 0,3%, kusjuures aasta esimesel poolel jääb see aastases võrdluses tõenäoliselt veel langusesse, kuid teisel poolel peaks suurenema. Kuigi järgmiseks aastaks prognoosime juba mõõdukat majanduskasvu, ületab Eesti majanduse maht 2021. aasta viimasesse kvartalisse jäänud tipu alles ülejärgmisel aastal.