Keeruline väliskeskkond, eeskätt majanduse jahtumine, hinnakonkurentsi teravnemine logistikasektoris ja jätkuv sõda Ukrainas mõjutasid oluliselt Omniva äri- ja majandustulemusi 2023. aastal.

Postifirma on seisukohal, et tagada tugevamad tulemused tänavu ja edaspidi, peab ettevõte kulusid kahandama ja seetõttu vähendama ka töötajate arvu. Selleks on algatatud kollektiivse koondamise protsess.

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul oli lõppenud aasta teine pool logistikaettevõtetele äärmiselt raske ning majanduslikult ja geopoliitiliselt keeruline keskkond tingis pakimahtude languse ja tarneahela pikenemise, mis omakorda kasvatas riikliku logistikaettevõtte kulusid.

„Olenemata välistest teguritest, peab Omniva ka edaspidi olema konkurentsivõimeline ja tõhus ettevõte, mistõttu tuleb meil oma kulusid vähendada vähemalt 2,5 miljoni euro võrra,“ ütles Mägi.

Ta lisas, et kuigi käesolevast aastast juurutatud baltiülene tegevusmudel ja paljude tööprotsesside automatiseerimine toob suurema efektiivsuse, tuleb kokkuhoiukohti otsida ka mujalt. „Kuna Eesti tegevus moodustab suure osa kontserni tulemusest ning suuremad langused on toimunud universaalses postiteenuses ja perioodikas, puudutab koondamine kõige enam Eesti ametikohti.“

„Tööjõu vähendamine oli meie jaoks kõige viimane variant ja enne selle otsuse tegemist viisime ettevõttes läbi põhjaliku analüüsi, tuvastamaks kõikvõimalikke kokkuhoiukohti, et me ei peaks koondama. Kahjuks polnud need kokkuhoiukohad piisavad, mistõttu peame raske südamega kahandama ka töötajate arvu,“ kommenteeris Mägi ettevõtte sammu. „Koondamine ei hõlma ainult Eesti töötajaid, vaid juba eelnevate kuude vältel on üle vaadatud ka Omniva Läti ja Leedu üksuste ametikohad ning teeme muudatusi kõikides üksustes.“

Kollektiivne koondamine puudutab erinevatel ametikohtadel ja üksustes töötavaid inimesi, ka mitmed hetkel täitmata ametikohad jäävadki täitmata. Muudatused toimuvad enamjaolt aasta esimese nelja kuu jooksul.

Kõiki koondatavaid töötajaid toetatakse nii palju kui võimalik, kinnitas Omniva. „Teeme koostööd Eesti ametiühingute ja Töötukassaga ning meie personaliosakond on kõikidele lahkuvatele töötajatele toeks uue töö leidmisel,“ kinnitas Omniva juhatuse esimees ettevõte valmidust oma lahkuvaid töötajaid abistada.