Harju maakohus võttis menetlusse kindlustusfirma AB Lietuvos draudimase Eesti filiaali hagi Saunum Groupi tütarettevõtete Saunum Saunas OÜ ja Saunum Sauna Team OÜ vastu 862 263-eurose kahjuhüvitise saamiseks. Saunum Group ei pea nõuet põhjendatuks.

AB Lietuvos draudimase Eesti filiaali nõue on esitatud 2021. aasta detsembris Viimsi Spas toimunud tulekahju tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks.

Saunum Groupi hinnangul ei ole Saunumi tütarettevõtted tulekahju tekkimises süüdi ega vastuta tekkinud kahju eest. Kohtumenetlus on esimeses astmes algusjärgus. Saunum Groupi hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus otsest mõju ettevõtte finantstulemustele.