Soliidse kogemuste pagasiga KE Infra pakub ehitus- ja torutehnilisi lahendusi peamiselt energeetikaobjektidele: planeeritakse, hallatakse ja arendatakse energiainfrastruktuuri ning tuleohutussüsteeme. Peamisteks klientideks on energeetikakontsernid, tööstused ja suurehituse peatöövõtuettevõtted. Samuti on KE Infral pikaajaline kogemus kaugküttetorustike projekteerimise ja paigaldamisega ning viimastel aastatel saab ettevõtte osalusel teoks järjest uute kaugjahutusvõrkude rajamine. Oma tegevustes lähtub KE Infra kaasaja parimatest praktikatest, rakendades uusimaid tehnoloogiaid eesmärgiga tagada lahenduste energiatõhusus, võimalikult väike keskkonnamõju ning ohutusstandardite täitmine.

Edufaktorid

„Meie kogemuste skaala erinevate energeetika-, tööstus- ja äriprojektide insener-tehniliste lahenduste pakkujana on väga lai. Sageli töötame oma klientide individuaalsest vajadusest lähtuvate ülesannete lahendustega ideefaasist teostuseni. Oleme kasvanud tipptasemel insenerorganisatsiooniks, mis koondab kompetentse meeskonna, mahuka tehnikapargi ja väärtuslikud kogemused. Meil on klientidega pikaajalised partnersuhted, mille hoidmine on meie jaoks esmatähtis. Panustame järjepidevalt kõrgele kvaliteedile ja vastastikusele usaldusele. Nii spetsiifilises valdkonnas teisiti kaua ja edukalt tegutseda ei saakski,“ selgitab edutegureid KE Infra tootmisjuht ja juhatuse liige Mart Rahuoja.

„Oleme targalt majandanud läbi aastakümnete: headel aegadel end arendanud ja oma võimekust kasvatanud ning majanduslanguse perioodidel, kui intensiivne ehitustegevus raugeb, oleme kulusid vähendanud ja erinevate meetmete kaudu äritegevuse efektiivsust tõstnud. Meie peamine tugevus on meie inimesed. Investeerime pidevalt personali arendamisse, et meie meeskonnas oleks pädevad soojustehnikainsenerid, kes suudavad teostada keerukaid insener-tehnilisi oskusi nõudvaid projekte. Saame pakkuda tellijatele konkurentsivõimelisi lahendusi, kuna teeme projektides võimalikult suure osa ehitustöid oma meeskonnaga, kasutades selleks oma tehnikat, teadmisi ja kogemusi. Oleme kindlad, et tööde tulemus on kvaliteetne ja turvaline ning vastab nõuetele ja vajadustele,“ lisab Rahuoja.

Suurprojekte viib ellu professionaalne meeskond

Mastaapsed ehitusprojektid on ressursimahukad ja suure mõjuga nii inimeste kui ka keskkonna jaoks. Tegutsetakse väga vastutusrikkas valdkonnas, rajades taristuobjekte kogu Eestile: ettevõtte tegevusest sõltub inimeste heaolu ja majanduse käekäik. KE Infra peamised projektid on kõrge rahvastikutihedusega piirkondades Tallinnas, Tartus ja Harjumaal. „Oleme osalenud paljudes suurtes Tallinna taristuprojektides. Ühe näitena võin tuua hiljuti Tallinna liikluse tuiksoonel lõpetatud Jõe ja Pronksi tänava täiemahulise rekonstrueerimise, mis oli korralik proovikivi kõigile osapooltele ning millest tulime edukalt välja. Ehitusgraafik oli väga pingeline ja ootused kõrged. Igapäevane suhtlemine klientide, kohalike elanike ja kohaliku omavalitsuse esindajatega sujus projekti esimestel kuudel raskelt – kogu piirkond oli üles kaevatud ja liiklusolud pingelised. Meie panus oli tugev planeerimine ja süsteemne tegutsemine. KE Infra kontaktisikud olid alati kättesaadavad ja konstruktiivselt eesmärkide saavutamise nimel tegutsemas. Pidasime kinni ehitusgraafikutest ja lubadustest ning projekti teine pool läks seeläbi sujuvamalt ja lõpptähtajast kinni pidades,“ jagab ettevõtte tootmisjuht.

Jõe-Pronksi rekonstrueerimine 2022–2023

„Tahan veel kord rõhutada meeskonna tähtsust KE Infra eduloos. Meil on tugev ja stabiilne ettevõtte kultuur: oleme avatud, ausad, arengule ja koostööle keskendunud. Hindame töötajates kõrgelt nii teadmisi ja kogemusi kui ka head suhtlemisoskust ning võimet probleeme lahendada ja tahet tegeleda vajadusel keeruliste olukordadega. Ka õppimis- ja kohanemisvõime on võtmeoskused, kuna tehnoloogia kiire areng mõjutab kogu ühiskonda. Oleme uhked oma inimeste üle ja vaatame koos julgelt tuleviku suunas,“ räägib Rahuoja.

Tulevikuvaade on roheline ja jätkusuutlik

Praegu oleme jätkuvalt majanduslanguse faasis, mis sunnib ettevõtjaid pingutama: targalt planeerima ja ökonoomselt tegutsema. Ehitusettevõtteid pitsitavad kahelt suunalt retsessioon ja karmistunud kliimaeesmärgid. Lühikese perioodi jooksul on ärid pidanud toime tulema kasvava inflatsioonimäära, energiakandjate, materjalide ja teenuste hinnatõusu ning materjalide tarneraskustega. Kriisist väljuvad tugevamana kohanemisvõimelised ettevõtted, kes suudavad õppida ja muutuda ning kiirelt ja tõhusalt tegutseda. „Ehitusel mängib tehnoloogia olulist rolli, suurendades efektiivsust ja vähendades kulusid. Ettevõtted, kes suudavad kiiresti kohaneda uute tehnoloogiate ja innovatsiooniga, on tulevikus edukamad,“ selgitab Rahuoja.

Vaata lisaks: www.keinfra.ee

Jaga
Kommentaarid