Täna avaldatud Keskkonnaameti seisukoht, kus amet leiab endiselt, et Olerexi tuleks karistada kaheksa miljoni euro suuruse trahviga, on ettevõtte juhatuse liikme Andres Linnase sõnul kummastav.

„Suur osa väidetavast rikkumisest osutus valeks, järele jäänud väidetav atmosfääriõhu kaitse seaduse rikkumine on aga näiline. Olerex ei ole atmosfääriõhu kaitse seaduse mõttega vastuollu läinud, seadusest tulenevad nõuded on täidetud.“

2022. aastal ostis Olerex kasvuhoonegaaside vähendamise (KHG) nõuet täita lubavat kütust rohkem, kui atmosfääriõhu kaitse seadus ette näeb, mistõttu otsustati ülejääk tõsta järgmisesse aastasse ning kasutati 2023, väidab Olerex. Sisuliselt kattis 2022. aasta ülejääk etteheidetud puudujäägi, lisavad nad.

Olerex on vastutustundlik ettevõte, mis lähtub oma tegevuses alati kehtivatest õigusaktidest, rõhutas Linnas. Olerex ei ole tema kinnitusel saanud ega taotlenud rahalist kasu looduse arvelt, kinnitas ettevõte pressiteates. „Vastupidi, pika ajalooga firmana peame kestlikku majandamist äärmiselt oluliseks, nii ka taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja kliimamuutuste pidurdamist,“ lisas ta.

Olerex on Keskkonnaameti otsuse edasi kaevanud ja usub, et põhjendamatu väärteootsus kohtu poolt ka tühistatakse.

Süüdistuse taust

Läinud aasta detsembris määras amet Eesti kütuseturu liidrile sama seaduse alusel kaheksa miljonit eurot trahvi. Pärast Olerexi kaitsjate kaebusega tutvumist muutis Keskkonnaamet oma toonast seisukohta ning nõustus väärteomenetluse lõpetamisega biokohustuse väidetava rikkumise osas.

AS Olerex soetas 2022. aasta lõpus biokütuse nõude täitmiseks kütust koos sertifikaatidega, mis on rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifitseerimissüsteemi (ISCC) andmebaasis registreeritud, müüjaks rahvusvaheline megakorporatsioon Trafigura. Väärteootsuse kohaselt ei olnud kõnealused sertifikaadid biokütuse kohustuse täitmiseks sobilikud.

Keskkonnaameti soovib kohtumenetluse jätkumist ainult atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel esineva väidetava rikkumise osas. Olerexi esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs ütles, et nõutavad eeldused on puudu ka atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel säärase karistuse määramiseks.

„Samas on see etteheide on nii marginaalne, et isegi kui see tuvastatakse, siis on mõeldamatu, et kaheksa miljoni euro suurune trahv jääb jõusse,“ ütles Nääs. Olerex on selle Keskkonnaameti otsuse edasi kaevanud ja usub, et põhjendamatu väärteootsus kohtu poolt ka tühistatakse.

Olerex ei saavutanud kõnealuse tehinguga rahalist võitu, ettevõte tegi märkimisväärseid lisakulutusi kütuse ja sertifikaatide omandamiseks. Olerex tegutses eesmärgiga täita sätestatud kohustus ning mingeid eeliseid Olerex oma tegutsemisega ei saanud.