Mullu jõustunud muudatus, mis võimaldab majandusaasta aruande esitamata jätnud ettevõtteid senisest oluliselt kiiremini äriregistrist kustutada, on üksjagu tähelepanu pälvinud. Varasemast konkreetsem asjakorraldus vajab mõistagi harjumist ning siin ja seal on kuulda olnud ka ettevõtjate pahameelt. Samas on tegu olulise arendusega läbipaistvama ettevõtluskeskkonna suunas klaarimaks probleemi, mille tekitavad ettevõtjad, kes ei esita aruandeid. 2024. aasta 1. jaanuaril oli Eestis registreeritud üle 350 000 juriidilise isiku, ligemale viiendikul neist ehk 64 340-l oli majandusaasta aruanne tähtajaks esitamata.

Õigeaegselt esitatud korrektne aruanne suurendab ühingu usaldusväärsust ning annab huvitatuile ettevõtte tervise kohta olulist teavet. Õigeaegselt esitatud aruanded aitavad kaasa usaldusväärse ja konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna hoidmisele ja majanduse terviklikule arengule.