Arendaja vaates on pilt oluliselt optimistlikum – lähema paari aastaga hakkab elektrit tootma piisavas mahus uusi maismaatuuleparke, et katta ära Eesti taastuvenergiavajadus.

Taastuvenergiale üleminek on tehtav