Samal ajal jätkas kasvu ettevõtte tulu põhitegevusest ehk veeteenuste osutamisest.

Puhaskasum aastavõrdluses kasvas ning kerkis aastavõrdluses 0,62 miljoni euro võrra 2,98 miljoni euroni.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2023. aasta neljandas kvartalis 4,64 miljonit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,4 protsendi võrra ja moodustas kokku 6,19 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 4,05 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,25 miljoni euro võrra. 2023. aasta ärikasum oli 17,35 miljonit eurot, mida on 6,03 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurimad mõjutajad on olnud veeteenuste tarbimisaktiivsuse kasv ja energiahinna stabiliseerumine.

Terve 2023. aasta peale kerkis müügitulu 12,1% 61,14 miljoni euroni ning puhaskasum kerkis 52,8% ja jõudis 12,84 miljoni euroni.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on tegevuskuludele juba mõjunud positiivselt uue koostootmisjaama käivitamine, kuigi tegemist on alles testperioodiga. „Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldab tulevikus katta kuni 15% kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga, mis vähendab nii tegevuskulusid kui ka suurendab meie tegevuse jätkusuutlikkust,“ rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 2,98 miljonit eurot, mida on 0,62 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Kontserni kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 14,21 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 33,4% ehk 3,56 miljoni euro võrra. Puhaskasum kaheteistkümne kuu kohta oli 12,84 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 52,8% ehk 4,43 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid neljandas kvartalis 0,98 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot, millest üle poole ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vee- ja reoveepuhastusjaamadele planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni.

Taotlus veehinna tõstmiseks

Mullu septembris esitas Tallinna Vesi konkurentsiametile taotluse veehinna tõstmiseks. Eraklientidele soovitakse hinda tõsta 30% ning keskmiseks veeteenuse hinnatõusuks on taotluses 17%.

Konkurentsiametile esitatud taotluse kinnitamisel on veeteenuse hind põhipiirkonnas erakliendile edaspidi praeguse 1,56 asemel 2,04 eurot (+30,8%) ja ärikliendile senise 3,57 asemel 3,79 eurot (+6%) kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Leibkonna keskmine kulu veeteenustele kuus suureneks selle tulemusel umbes 3 euro võrra. Konkurentsiamet enda otsusest teatanud ei ole.