Neljanda kvartali operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITA) kasvas 16 protsenti (võrreldaval alusel 13%) 1,3 miljardi dollarini. EBITA marginaal tõusis 16,9 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 1,2 miljardit dollarit. Tellimuste maht jäi samale tasemele.

2023. aastal tervikuna saadi tellimusi 33,8 miljardi dollari väärtuses, mida on 1 protsent vähem, kuid võrreldaval alusel 3 protsenti rohkem kui eelneval aastal. Ettevõtte müügitulu kasvas 9 protsenti (võrreldavalt 14 protsenti) 32,2 miljardi dollarini. Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITA) kasvas 20 protsendi võrra, ulatudes 5,4 miljardi dollarini. EBITA marginaal kasvas 1,6 punkti võrra, ulatudes 16,9 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 3,7 miljardit dollarit, rahavood 4,3 miljardit dollarit.

ABB Grupi tegevjuhi Björn Rosengreni sõnul tegi ettevõtte rekordilise aasta viimases kvartalis tugeva tulemuse. „2023. aasta tulemuste taga on nii ABB juhtiv turupositsioon elektrifitseerimise ja automatiseerimise valdkondades kui ka ettevõtte paindlikkus ja efektiivsus. Oleme tulevikku prognoosides enesekindlad, mistõttu tõstsime oma finants- ja jätkusuutlikkuse eesmärke,“ kommenteeris Rosengren.

Võrreldav tellimuste laekumine püsis aastases võrdluses stabiilsena, kasvades kolmes ärivaldkonnas neljast. Nõudlus enamikes kliendisegmentides paranes või püsis stabiilsena, vähenes peamiselt elamuehituse ja automatiseerimisseadmete segmentides. Viimast mõjutasid nii tellimuste normaliseerumine kui ka robootikaturu langus.

Kuigi geopoliitiline olukord lisab ebakindlust, ootab ettevõte 2024. aastalt jätkuvalt häid tulemusi. Esimeses kvartalis oodatakse võrreldava müügitulu ühekohalist kasvu ning tegevuskasumi marginaali püsimist stabiilsena või selle mõningast paranemist aastavõrdluses. Aastalt tervikuna oodatakse võrreldava müügitulude ca 5%-list kasvu ja tegevuskasumi marginaali mõningast suurenemist.