Plaani sissejuhatuses on kirjas, et Eesti on jõudnud rikastele riikidele lähedale, maailma kõige jõukama veerandi hulka. Sisekogutoodangu arvestuses elaniku kohta on Eesti selliste riikide nagu Saudi-Araabia, Hispaania, Korea ja Jaapani kannul.

„2024. aasta alguseks ei ole Eesti enam odava tööjõu ega toormega maa. Senised konkurentsieelised on ammendunud. Majanduse edasiseks arenguks tuleb avalikul ja erasektoril oma tegevused ümber hinnata ja võtta senisest jõulisem suund uutele konkurentsieelistele, on plaanis kirjas.