Panga maksueelne kasum kasvas 2023. aastal 273,2 miljoni euroni. 2022. aastal oli see 142,4 miljonit eurot. See tulenes peamiselt puhta intressitulu suurenemisest, mille tingis intressimäärade tõus. Puhaskasum kasvas 2023. aastal 194,7 miljoni eurole, olles 2022. aastal 124,7 miljonit eurot. Seda mõjutasid Lätis ja Leedus kehtestatud uued maksud.

Neljandas kvartalis täiendas Luminor oma pakutavaid teenuseid, keskendudes jaepanganduse segmendis arvelduskontode ja hoiuste mahtude suurendamisele, ning jätkas klientide vajadustest lähtuvalt äritegevuse arendamist.

Ettevõtete panganduses toetas Luminor taas Balti kapitaliturgude arengut, juhtides tehinguid mitmetes sektorites. Pank sõlmis lepingu Euroopa Investeerimispangaga, et hõlbustada Balti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele täiendavate laenude andmist ning toetada regiooni majanduste rohepööret.

Panga puhas intressitulu neljandas kvartalis kasvas, kuna intressimäärad tõusid pärast aastaid kestnud erakordselt madalaid tasemeid ja piiratud kasumlikkust. Kooskõlas oma strateegiaga tegi Luminor täiendavaid investeeringuid IT-süsteemidesse ja protsessidesse ning tugevdas organisatsiooni. Need investeeringud suurendasid kvartali tegevuskulusid 37% võrra. Luminori krediidikvaliteet on endiselt tugev, viivislaenude osakaal oli 1,9% kogu laenuportfellist.

Võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga, oli panga kulude ja tulude suhtes väike tõus 56,7%-le ja maksujärgselt vähenes omakapitali aastapõhine tootlus 3,7%-le. Luminori likviidsus- ja kapitalipositsioonid on tugevad. Luminori likviidsuskattekordaja oli 200,7% ning esimese taseme põhiomavahendite suhtarv CET1 ja kogukapitali suhtarv, võttes arvesse perioodi puhaskasumit, oli kvartali lõpu seisuga 24,1%.

„Saavutasime neljandas kvartalis hea tulemuse ning tugevdasime veelgi oma likviidsus- ja kapitalipositsioone. See näitab meie meeskondade tublit tööd klientide toetamisel,“ ütles Luminori tegevjuht Peter Bosek.

„Oleme jätkuvalt kindlad Balti riikide pikaajalises väljavaates, kuid valvsad lühiajalise ebakindluse suhtes. Selleks, et viia ellu oma strateegiat, edendada meie klientide ja koduturgude finantstervist, jätkasime kvartali kestel oma efektiivsuse suurendamist ning investeerimist tulevikku, IT-süsteemidesse ja protsessidesse,“ lisas Bosek.