„Välisosalusega ettevõtjatel on Eesti majanduses väga oluline roll ja meie majanduse hea käekäik tugineb muu hulgas usaldusväärsetel välisinvesteeringutel. Samas saab välisinvesteeringuid kasutada, ja ka kasutatakse, julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamiseks,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Laura Laaster mullu. Ta lisas, et on oluline, et välisinvesteeringud oleksid läbipaistvad ega ohustaks tulevikus teenuste toimepidevust, kaupade kättesaadavust ja tarnekindlust ning kriitilist taristut, sh energeetikat, transporti ja side.