Reedel teatas Euroopa Prokuratuur, et taotles Vilniuse linnakohtult BaltCapi taristufondi endise partneri Šarūnas Stepukonise vahistamist. Teda kahtlustatakse fondist vähemalt 27 miljoni euro ebaseaduslikus omastamises ja ta varjab end ametivõimude eest.

Euroopa Liidu finantshuve kahjustatavaid juhtumeid uuriva Euroopa Prokuratuuri kätte jõudis asi seetõttu, et BaltCapi taristufondi üks suuri investoreid on Euroopa Investeerimispank, kes on fondi paigutanud 20 miljonit eurot. Juhtumit uurib Leedu finantskuritegude uurimise amet (FNTT).