Jaanuari lõpus teatas Eesti Konjuktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp, et Eesti majanduses on täna häid märke keeruline leida ning oleme majanduskliima indikaatorite vaates sisenenud kriisiolukorda, mis suuresti tähendab, et riik on majandussurutises veel mõnda aega. „Ettevõtete ja majapidamiste tulevikuootused ja kindlustunne on langenud oluliselt Euroopa Liidu keskmisest allapoole ning võrrelda ei saa ka Läti või Leeduga, kus majandususaldusindeks on meist oluliselt parem,“ sõnas Raudsepp ning lisas, et majanduse iseeneslikku paranemist ei toimu, sest kasvamas on nii töötuse määr kui ka hinnad.

Kehv majanduslik olukord tuleneb ebapiisavast nõudlusest ning vähesest rahvusvahelisest konkurentsivõimest. Sellisel arvamusel oliu 88% instituudi poolt küsitletud ekspertidest. Eesti ettevõttejuhtide ja tarbijate hinnanguid ühendav majandususaldusindeks oli detsembris 78,5 punkti, mis on naaberriikidest madalaim, teatasid instituudi eksperdid.