Statistikaameti tiimijuht Piret Pukk selgitas, et veel 2021. aastal kasvasid nii sadamate kui ka raudtee kaubaveo mahud varasema aastaga võrreldes, järgnevatel aastatel aga hakkasid kahanema. „Vähenemise peamine põhjus on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Eestit läbinud ida-läänesuunalise kaubaveo kokku kuivamine,“ täpsustas Pukk.

Kaubamaht jäi 2023. aastal kõigis kuudes väiksemaks kui aasta varem. Kahanesid nii laevadele lastimise kui ka lossimise mahud. Lastitud veoste maht vähenes 30% ehk 19,9 miljonilt 13,9 miljonile tonnile. Laevadelt lossitud veoste maht kahanes 32% ehk 13,3 miljonilt 9,1 miljonile tonnile.

Kaubavedu Eesti sadamates
Kaubavedu raudteel