„Ma ei ole teadlik sarnase ulatusega süüteost,“ ütles Kesk-Soome hoolekandeasutuse peaarst Heikki Miettinen. Pole avalikustatud, millise hoolekandeasutusega täpselt tegu on.

Ta lisas, et info rikkumisest saadeti andmeturbe rikkumise ohvritele juba eelmise nädala lõpus ja nad saavad juhtunu kohta teate selle nädala alguses. Andmeturbe rikkumises kahtlustatav töötaja ei tööta enam Kesk-Soome hoolekandeasutuses.

Töötaja on hoolekandevaldkonna uuringu põhjal tutvunud nii isiku- kui terviseandmetega. Rikkumises kahtlustataval ei ole olnud klientidega hooldussuhet ega muid tööülesannetega seotud kohustusi.

Seni ei ole uurimise käigus teavet kolmandatele osapooltele edastatud ega muul viisil kuritarvitatud. Andmekaitserikkumise läbivaatamine toimus ajavahemikus 2022-2023.

Juhtum on antud uurimiseks üle politseile ning teade on tehtud ka andmekaitsevolinikele.

Juhtumiga seoses on hoolekandevaldkonna töötajatele meelde tuletatud ka andmekaitsetavasid. Näiteks pääsevad terviseteabele ligi ainult õendustöötajad, kes vastavat patsienti ravivad.