Olerex nõuab hagiavalduses, et kütusemüüja AS Terminal ja selle juhatuse liige Raido Raudsepp seaksid tõe jalule, avaldades Eesti meediakanalites järgmise selgituse: „Käesolevaga AS Terminal ning Raido Raudsepp teavitavad, et avaldasid aktsiaseltsi Olerex kohta valeväite, et Olerex tekitas biokütuse kohustuse täitmata jätmisega teistele kütuse hulgituru osalistele 2022. aastal kahju vähemalt 100 miljonit eurot.“ Selle valeväite ümberlükkamisel tekkivad võimalikud kulud peavad avaldajad samuti ise tasuma.

Valeväited Olerexi tegevuse kohta ilmusid ERR-i uudisteportaalis, Postimehe ja Eesti Ekspressi veebiversioonis, kõigis neis väljaannetes tuleb valeinfo ka ümber lükata.

„Kostjad on avalikult valeväite esitamisega osutanud Olerexile ebaausat konkurentsi,“ rõhutas AS Olerexi esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs. „Me ei saa lubada olukorda, kus üks turuosaline üritab teadlikult valeväiteid esitades eksitada avalikkust, et seeläbi enese tuntust suurendada,“ selgitas ta.

Nii Olerex kui ka Keskkonnaameti esindajad on varem selgitanud, et isegi näilise rikkumisega arvestades on Olerex teiste turuosalistega võrreldes kandnud samaväärseid kulusid. „Väited teistele turuosalistele ulatusliku kahju tekitamise kohta on väärad, lahmivad ja asjatundmatud. Terminal peab need väited ümber lükkama ning lõpetama Olerexi laimamise,“ märkis Nääs.

AS Olerex on juba kohtus vaidlustanud Keskkonnaameti otsuse, millega amet trahvis firmat kaheksa miljoni euroga biokütuse nõude väidetava rikkumise eest.